KIERUNEK BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
 
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

• biologia,

• chemia.

JĘZYKI Obce:

• język angielski oraz do wyboru język niemiecki lub rosyjski (nauczanie międzyoddziałowe).

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, matematyka, biologia i chemia.

 

OPRÓCZ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH PROPONUJEMY CI:

• koła poszerzające wiedzę i umiejętności,

• koła przygotowujące do matury,

• przygotowanie i udział w olimpiadach i konkursach,

• zajęcia z biologii i chemii na Uniwersytecie Wrocławskim,

• zajęcia laboratoryjne z chemii na Politechnice Wrocławskiej,

• zajęcia z anatomii i fizjologii człowieka prowadzone przez wykładowcę Akademii Medycznej,

Po tym kierunku możesz studiować m.in.: biotechnologię, biochemię, kierunki medyczne.

JESTEŚ PRACOWITY?
CIEKAWY OTACZAJĄCEGO  ŚWIATA? 
CHCESZ GO ZMIENIAĆ I KREOWAĆ?
CHCESZ POMAGAĆ INNYM?

NIE CZEKAJ! ZARYZYKUJ I DOŁĄCZ DO NAS!

 

        

        

 
 
KIERUNEK HUMANISTYCZNO-PRAWNY
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE :

• język polski,

• historia.

JĘZYKI OBCE:

• język angielski,

• język niemiecki lub język rosyjski do wyboru (nauczanie międzyoddziałowe).

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, matematyka, dwa spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie lub język obcy, którego uczeń uczył się w szkole.

 

OPRÓCZ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH PROPONUJEMY CI:

• wycieczki przedmiotowe z historii i języka polskiego,

• koła przygotowujące do matury,

• przygotowanie do startu w olimpiadach i konkursach historycznych i języka polskiego,

• wizyty w teatrze i kinie,

• wyjazdowe obozy naukowe przygotowujące do matury.

Po tym kierunku możesz studiować m.in.: prawo, socjologię, komunikacje wizerunkową.

Ta szkoła, ten kierunek - to najlepszy wybór!

Zapraszamy!

 

            

 
 
KIERUNEK MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

• matematyka,

• fizyka,

• informatyka.

JĘZYKI OBCE:

• język angielski,

• język niemiecki lub rosyjski do wyboru (nauczanie międzyoddziałowe).

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

 

OPRÓCZ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH PROPONUJEMY CI::

• ciekawe zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności,

• koła przygotowujące do matury,

• wycieczki przedmiotowe i wyjazdowe obozy naukowe,

• współpracę z uczelniami technicznymi m.in. Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, PWSZ,

Po tym kierunku możesz studiować m.in.: architekturę, matematykę, elektronikę.

Jeśli interesujesz się naukami ścisłymi i ich zastosowaniami,

to ten kierunek jest dla Ciebie.

 

                

 
 
KIERUNEK LINGWISTYCZNY
  
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

• 2 języki nowożytne (język angielski, język niemiecki)

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, języki obce (języka angielski lub język niemiecki), matematyka, geografia.

 

OPRÓCZ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH PROPONUJEMY CI:

• rzetelne i efektywne przygotowanie do olimpiad językowych oraz licznych konkursów językowych,

• udział w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Wrocławskim, 

• koła językowe przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

• koła przygotowujące do egzaminów państwowych z języków obcych,

• obozy naukowe dla maturzystów,

• udział w wycieczkach zagranicznych z cyklu „Poznajemy kraje niemieckojęzyczne - anglojęzyczne”.

Po tym kierunku możesz studiować m.in. filologię, dziennikarstwo, język biznesu.

Jeżeli interesujesz się językoznawstwem, a nauka języków obcych jest dla Ciebie przyjemnością, chciałbyś swobodnie posługiwać się językiem obcym w czasie wyjazdów zagranicznych i studiować za granicą, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie.

Nie zwlekaj i dołącz już dziś do grona poliglotów z I LO!

 

        

 
 
KIERUNEK OGÓLNY Z ELEMENTAMI GEOGRAFII
 
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZON:

• geografia,

• wiedza o społeczeństwie.

JĘZYKI OBCE:

• język angielski,

• język niemiecki lub rosyjski do wyboru (nauczenie międzyoddziałowe lub grupy samodzielne)

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE:

• język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

 

OPRÓCZ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH PROPONUJEMY CI:

• tematyczne wycieczki przedmiotowe,

• zajęcia terenowe z geografii,

• wyjazdy na zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim,

• przygotowanie do olimpiad i konkursów,

• zajęcia przygotowujące do matury.

Po tym kierunku możesz studiować m.in.: górnictwo, geologię, budownictwo.

  

Jeżeli zamierzasz studiować na jednym z nich to jest to klasa dla Ciebie.

Dołącz do nas!