dr Waldemar Szastak - dyrektor szkoły


mgr Władysław Woźniakiewicz – wicedyrektor