W dniu 29.03 w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Leszkiem Drabczykiem, który w ciekawy sposób

przedstawił zebranym w auli uczniom swoje spostrzeżenia i wrażenia z podróży do Kambodży.

Spotkanie było dedykowane głownie uczniom klas realizującym geografię w zakresie rozszerzonym. Podczas prelekcji i prezentacji słuchacze zapoznali się z informacjami o środowisku geograficznym, kulturze, historii i zwyczajach panujących w Kambodży oraz ciekawostkami, których próżno szukać w podręcznikach czy przewodnikach turystycznych. Było to pierwsze spotkanie z trzech planowanych w cyklu. Pozostałe dwa zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku szkolnym.