W dniu 01 czerwca w naszej szkole odbyło się spotkanie z absolwentami w lat 60-tych. Liczna grupa przybyła z różnych stron naszego regionu i jak corocznie spotkanie było chwilą do wspomnień. Absolwenci obejrzeli film o Jaworze i Strzegomiu, a Pan dyrektor Waldemar Szastak opowiedział o szkole i planach na przyszłość. Podczas spotkania wspominano dawne chwile spędzone w murach naszej szkoły, kolegów i nauczycieli. Po spotkaniu uczestnicy pojechali na wycieczkę do Strzegomia i obiecali wrócić za rok na kolejne spotkanie.