W dniu 28.05 bieżącego roku uczniowie klas 2E oraz 3C, którzy realizują geografię w zakresie rozszerzonym wzięli udział w terenowych warsztatach geologicznych w miejscowości Nowy Kościół. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy na temat występowania, poszukiwania oraz obróbki mechanicznej minerałów znanych powszechnie pod nazwą agatów. Zajęcia były prowadzone przez p. Piotra Sarula, znanego kolekcjonera minerałów i szlifierza agatów. Po przybyciu na miejsce uczestnicy udali się na pobliskie stanowisko występowania minerałów i przystąpili do przekopywania terenu i poszukiwania tzw. buł agatowych. Znaleziska były na bieżąco weryfikowane przez prowadzącego. Po części związanej z „wykopaliskami” grupa udała się do warsztatu p. Piotra w którym wszystkie znaleziska zostały przecięte i poddane szlifowaniu. Końcowy etap obróbki czyli polerowanie uczniowie wykonywali już samodzielnie. Dziękujemy p. Piotrowi Sarulowi za ciekawe zajęcia oraz za okazy minerałów, które przekazał szkole jako pomoce dydaktyczne.