3D 3
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_matematyka-1/3 #MRO 6 J.angielski-2/3 #a3k 15 J.angielski-2/3 #a3k 15
Religia/etyk-3/3 #RE3 8
r_wos-4/8 #3WO 25 r_matematyka-1/3 #MRO 6
Matematyka-3/3 #mcd 29
2 8:55- 9:40 r_matematyka-1/3 #MRO 6
Matematyka-3/3 #mcd 29
r_biologia-3/8 #bl3 31
r_wos-4/8 #3WO 25
Informatyka-7/8 #3IN 14
J.angielski-2/3 #a3k 15
Religia/etyk-3/3 #RE3 8
r_biologia-3/8 #bl3 31
r_wos-4/8 #3WO 25
r_matematyka-1/3 #MRO 6
Matematyka-3/3 #mcd 29
3 9:50-10:35 r_geografia-2/8 #3GR 4
r_historia-5/8 #3HR 7
r_biologia-8/8 #3BL 31
r_biologia-3/8 #bl3 31
r_wos-4/8 #3WO 25
Informatyka-7/8 #3IN 14
r_matematyka-1/3 #MRO 6
Religia/etyk-3/3 #3RE 8
r_geografia-2/8 #3GR 4
r_historia-5/8 #3HR 7
r_biologia-8/8 #3BL 31
r_geografia-2/8 #3GR 4
r_historia-5/8 #3HR 7
r_biologia-8/8 #3BL 31
4 10:55-11:40 r_angielski-1/4 #A3R
J.angielski-2/4 #A3K 15
r_angielski-1/4 #A3R
B_d-2/4 #3BD 14
J.angielski-3/4 #3AK 15
r_matematyka-1/3 #MRO 6
Religia/etyk-3/3 #3RE 8
zzwych IZ 17 WF-Ch #W3F msg
WF-Dz IZ Sg
5 11:50-12:35 r_angielski-1/4 #A3R
J.angielski-2/4 #A3K 15
r_geografia-2/8 #3GR 4
r_historia-5/8 #3HR 7
r_biologia-8/8 #3BL 31
r_angielski-1/4 #A3R
J.angielski-3/4 #3AK 15
J.polski OZ 15 WF-Ch #W3F Aula
WF-Dz IZ Sg
6 12:45-13:30 J.polski OZ 15 r_geografia-2/8 #3GR 4
r_historia-5/8 #3HR 7
u_przyroda-2/3 #3PR 10
u_hist.i sp.-3/3 #3HS 32
J.polski OZ 15 j.niemiecki-j1 #3NP
J.rosyjski-j2 #R3P 9
7 13:35-14:20 J.polski OZ 15 u_przyroda-2/3 #3PR 10
u_hist.i sp.-3/3 #3HS 32
  r_angielski-1/4 #A3R
J.angielski-3/4 #3AK 15
r_angielski-1/4 #A3R
J.angielski-2/4 #A3K 15
8 14:25-15:10 r_biologia-3/8 #bl3 31
r_wos-4/8 #3WO 25
Informatyka-7/8 #3IN 14
j.niemiecki-j1 #3NP
J.rosyjski-j2 #R3P 9
  WF-Ch #W3F Sg
WF-Dz IZ msg
G_D_Ś-2/4 #3GD 4
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum