2B 2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Matematyka-1/8 #2MP
r_matematyka-2/8 #2MR 6
Informatyka-1/8 #2IN 14
r_wos-4/8 #2Wo 25
r_biologia-5/8 #bl2 31
r_matematyka-2/8 #2MR 6
r_biologia-5/8 #bl2 31
Religia/etyk-6/8 RA 8
WF-Wfc #2WF Aula
WF-Wfd #2wf Sg
Matematyka-1/8 #2MP
r_matematyka-2/8 #2MR 6
2 8:55- 9:40 Matematyka-1/8 #2MP
r_matematyka-2/8 #2MR 6
Informatyka-1/8 #2IN 14
r_wos-4/8 #2Wo 25
r_biologia-5/8 #bl2 31
r_matematyka-2/8 #2MR 6
r_biologia-5/8 #bl2 31
Religia/etyk-6/8 RA 8
WF-Wfc #2WF Sg
WF-Wfd #2wf Aula
Matematyka-1/8 #2MP
r_matematyka-2/8 #2MR 6
3 9:50-10:35 Religia/etyk-2/8 #REL 8
r_wos-4/8 #2Wo 25
r_angielski-1/7 #A2R
J.angielski-3/7 #2AK 15
r_historia-2/8 #2Hr 7
r_geografia-3/8 #2GR 4
j.niemiecki-2/5 #NP2
J.rosyjski-4/5 #RP2 9
r_historia-2/8 #2Hr 7
r_geografia-3/8 #2GR 4
4 10:55-11:40 Religia/etyk-2/8 #REL 8
r_wos-4/8 #2Wo 25
r_j.polski 27 WF-Wfc #2WF Aula
WF-Wfd #2wf Sg
zzwych 27 r_historia-2/8 #2Hr 7
r_geografia-3/8 #2GR 4
5 11:50-12:35 r_historia-2/8 #2Hr 7
r_geografia-3/8 #2GR 4
r_j.polski 27 u_przyroda-1/7 #Pr2 16
u_hist.i sp.-2/7 #HS2 32
r_j.polski 27 u_przyroda-1/7 #Pr2 17
u_hist.i sp.-2/7 #HS2 32
6 12:45-13:30 r_j.polski 27 r_historia-2/8 #2Hr 7
r_geografia-3/8 #2GR 4
r_angielski-1/7 #A2R
J.angielski-3/7 #2AK 15
r_j.polski 27 r_j.polski 27
7 13:35-14:20 r_angielski-1/7 #A2R
J.angielski-2/7 #A2K
r_historia-2/8 #2Hr 7
r_geografia-3/8 #2GR 4
r_j.polski 27 r_angielski-1/7 #A2R
J.angielski-2/7 #A2K
Informatyka-1/8 #2IN 14
r_wos-4/8 #2Wo 25
r_biologia-5/8 #bl2 31
8 14:25-15:10 r_angielski-1/7 #A2R
J.angielski-2/7 #A2K
j.niemiecki-2/5 #NP2
J.rosyjski-4/5 #RP2 9
r_j.polski 27 r_angielski-1/7 #A2R
J.angielski-3/7 #2AK 15
K_ś_p-2/8 #KŚP 15
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum