"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Nauczanie języków obcych
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze
w roku szkolnym 2020/2021
 
 

• Wszyscy uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego w grupach samodzielnych lub międzyoddziałowych uwzględniających poziom opanowania języka. Kryterium doboru do grupy stanowi wynik egzaminu ósmoklasisty oraz ocena klasyfikacyjna, końcowa na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Możliwe jest kontynuowanie języka rosyjskiego.

• Wszyscy uczniowie obowiązkowo wybierają drugi język obcy nowożytny spośród: języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka rosyjskiego. Utworzone grupy będą uwzględniały poziom wiadomości i umiejętności stwierdzony ocenami końcowymi uzyskanymi w szkole podstawowej oraz wynikiem egzaminu ósmoklasisty.

• Osoba, która wybrała język, którego nie uczyła się szkole podstawowej, będzie uczyła się go od podstaw. Każda z grup drugiego języka uczona jest w tym samym wymiarze godzin.

• Nauczanie języków na obu poziomach trwa 4 lata.

• Zajęcia z języków obcych są prowadzone w grupach liczących minimum 12 osób, ale nie większych jak 24. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń grupa językowa może nie zostać utworzona.

Załączniki:
Pobierz plik (Nauczanie jez.obcych.15.03.pdf)Nauczanie języków obcych[ ]22 Kb

Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch