"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Harmonogram rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze na rok szkolny 2022/2023

 

  • kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.,
  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły przez dostarczenie kopi lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. (środa) do godziny 1500,
  • weryfikacja wniosków potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu do 13 lipca 2022 r. (środa), do godz. 1500,
  • ogłoszenie listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły nastąpi nie później niż 21 lipca 2022 r. (czwartek), do godz. 1200,
  • do 29 lipca 2022 r. (piątek), do godz. 1500 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Bolka I w Jaworze poprzez przedłożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli ktoś nie uczynił tego wcześniej,
  • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły nastąpi 1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek), do godz. 1400,
  • spotkanie Dyrektora z zakwalifikowanymi uczniami i ich rodzicami odbędzie się  22 lipca 2022 r.(piątek) o godz. 1400 w auli,
  • osoby zainteresowane podjęciem nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Bolka I w Jaworze mogą od razu składać oryginały dokumentów (świadectwo, wyniki egzaminu ósmoklasisty).
  • złożenie oryginałów dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Bolka I Jaworze.  

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch