"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Pasja + Wiedza = SUKCES

Aleksander Malinowski jest mieszkańcem Męcinki i uczniem I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. Kilka lat temu Olka zainteresowało życie ptaków. Z czasem przerodziło się to w jego wielką pasję. Dzisiaj każdą wolną chwilę spędza on na obserwowaniu skrzydlatych znajomych. Swoją ornitologiczną wiedzę połączył z wiedzą zdobytą w naszej szkole i wystartował w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. W tym roku uczestnicy Olimpiady musieli, w swojej pracy rozwiązać problemy ochrony środowiska w swojej gminie. Olek zaproponował by wykorzystać dzierzby i pokrzewki* jako gatunki tarczowe** w celu ochrony zarośli i zadrzewień śródpolnych, które zapobiegają pustynnieniu okolicznych pól. Jego pomysł spodobał się komisji i Olek został finalistą Olimpiady.

Ten sukces jest premiowany zaliczeniem matury z biologii na 100%. Jest to przydatne podczas rekrutacji na uniwersytety medyczne. Ponadto finalistom przysługuje pierwszeństwo przyjęcia na wiele kierunków studiów na ponad sześćdziesięciu innych uczelniach wyższych.

Olkowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

* chronione gatunki ptaków

** gatunki, których ochrona pociąga za sobą ochronę całych ekosystemów


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch